ชื่อย่อหุ้น | MALEE
สกุลเงิน: THB

6.55 +0.20 (3.15%)

ปรับปรุงเมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2563 16:36
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
596,600
ราคาเปิด
6.35
วันก่อนหน้า
6.35
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6.55 / 61,100
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6.50 / 500
ช่วงราคาระหว่างวัน
6.35 - 6.60
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.22 - 9.45

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ดูเพิ่มเติม +
  • ยอดขายสุทธิ
  • กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
  • EBITDA
  • สินทรัพย์รวม
ยอดขายสุทธิ (ล้านบาท)
ยอดขายสุทธิ
(ล้านบาท)

Q3/2563

3,080 ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
(ล้านบาท)

Q3/2563

(75) ล้านบาท

EBITDA (ล้านบาท)
EBITDA
(ล้านบาท)

Q3/2563

122 ล้านบาท

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)

Q3/2563

4,211 ล้านบาท

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม +

งบการเงิน
ประจำไตรมาสที่ 3/2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำไตรมาสที่ 3/2563

รายงานประจำปี
2562

แบบฟอร์ม 56-1
2562

เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

ดูเพิ่มเติม +
ผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2563
20 สิงหาคม 2563
ผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2563
18 พฤษภาคม 2563

กลับขึ้นด้านบน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

+66 (0)2 080 7899 ต่อ 1131 หรือ 1135
© 2019 Malee Group PCL. All rights reserved.