ชื่อย่อหุ้น | MALEE
สกุลเงิน: THB

7.35 -0.15 (-2.00%)

ปรับปรุงเมื่อ: 07 พฤษภาคม 2564 16:39
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
180,700
ราคาเปิด
7.50
วันก่อนหน้า
7.50
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7.45 / 22,600
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7.35 / 42,500
ช่วงราคาระหว่างวัน
7.35 - 7.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
5.45 - 9.45

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ดูเพิ่มเติม +
  • ยอดขายสุทธิ
  • กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
  • EBITDA
  • สินทรัพย์รวม
ยอดขายสุทธิ (ล้านบาท)
ยอดขายสุทธิ
(ล้านบาท)

2563

3,870 ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
(ล้านบาท)

2563

(201) ล้านบาท

EBITDA (ล้านบาท)
EBITDA
(ล้านบาท)

2563

82 ล้านบาท

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)

2563

4,003 ล้านบาท

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม +

งบการเงิน
ประจำไตรมาสที่ 4/2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำไตรมาสที่ 4/2563

รายงานประจำปี
2563

แบบฟอร์ม 56-1
2562

เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

ดูเพิ่มเติม +
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
22 เมษายน 2564
ผลประกอบการไตรมาสที่ 4/2563
02 มีนาคม 2564

กลับขึ้นด้านบน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

+66 (0)2 080 7899 ต่อ 1131 หรือ 1135
© 2019 Malee Group PCL. All rights reserved.