ชื่อย่อหุ้น | MALEE
สกุลเงิน: THB

5.35 +0.10 (1.90%)

ปรับปรุงเมื่อ: 20 พฤษภาคม 2565 16:35
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
49,800
ราคาเปิด
5.25
วันก่อนหน้า
5.25
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.35 / 48,400
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.25 / 2,100
ช่วงราคาระหว่างวัน
5.20 - 5.35
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
5.10 - 7.50

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ดูเพิ่มเติม +
  • ยอดขายสุทธิ
  • กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
  • EBITDA
  • สินทรัพย์รวม
ยอดขายสุทธิ (ล้านบาท)
ยอดขายสุทธิ
(ล้านบาท)

2564

3,458 ล้านบาท

Net Profit (ล้านบาท)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
(ล้านบาท)

2564

(114) ล้านบาท

EBITDA (ล้านบาท)
EBITDA
(ล้านบาท)

2564

127 ล้านบาท

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)

2564

4,046 ล้านบาท

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม +

งบการเงิน
ประจำไตรมาสที่ 1/2565

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำไตรมาสที่ 1/2565

แบบ 56-1 One Report
2564

เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

ดูเพิ่มเติม +
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
27 เมษายน 2565
ผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2564
11 พฤศจิกายน 2564

กลับขึ้นด้านบน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

02 080 7899 ต่อ 1131 หรือ 1135
© 2019 Malee Group PCL. All rights reserved.