บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

02-080-7899 ต่อ 1131 หรือ 1135
ir@malee.co.th

คุณ ไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร

เบอร์ต่อ 1131

คุณ อนัญญา ฉัตรอุดมสกุล

เบอร์ต่อ 1135

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้


กลับขึ้นด้านบน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

+66 (0)2 080 7899 ต่อ 1131 หรือ 1135
© 2019 Malee Group PCL. All rights reserved.