เลือกปี:
งบการเงินรายปี 2563 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3/2563 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2/2563 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2563 ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2562 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3/2562 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2/2562 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2562 ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2561 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3/2561 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2/2561 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2561 ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2560 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3/2560 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2/2560 ดาวน์โหลด

กลับขึ้นด้านบน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

+66 (0)2 080 7899 ต่อ 1131 หรือ 1135
© 2019 Malee Group PCL. All rights reserved.