เลือกปี:
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2560 ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2559 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3/2559 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2/2559 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2559 ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2558 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3/2558 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2/2558 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2558 ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2557 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3/2557 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2/2557 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2557 ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2556 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3/2556 ดาวน์โหลด

กลับขึ้นด้านบน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

+66 (0)2 080 7899 ต่อ 1131 หรือ 1135
© 2019 Malee Group PCL. All rights reserved.