เลือกปี:
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2/2556 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2556 ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2555 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3/2555 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2/2555 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2555 ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2554 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3/2554 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2/2554 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2554 ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2553 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3/2553 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2/2553 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2553 ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2552 ดาวน์โหลด

กลับขึ้นด้านบน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

+66 (0)2 080 7899 ต่อ 1131 หรือ 1135
© 2019 Malee Group PCL. All rights reserved.