เลือกปี:
ผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2564
17 พฤษภาคม 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
22 เมษายน 2564
ผลประกอบการไตรมาสที่ 4/2563
02 มีนาคม 2564
ผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2563
16 ธันวาคม 2563
ผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2563
20 สิงหาคม 2563
ผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2563
18 พฤษภาคม 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
20 เมษายน 2563
ผลประกอบการไตรมาสที่ 4/2562
02 เมษายน 2563
ผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2562
18 พฤศจิกายน 2562
ผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2562
16 สิงหาคม 2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
11 เมษายน 2562
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Q4/2561
14 มีนาคม 2562
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Q3/2561
23 พฤศจิกายน 2561
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Q2/2561
22 สิงหาคม 2561
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Q1/2561
16 พฤษภาคม 2561

กลับขึ้นด้านบน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

+66 (0)2 080 7899 ต่อ 1131 หรือ 1135
© 2019 Malee Group PCL. All rights reserved.