เลือกปี:
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Q4/2560
28 กุมภาพันธ์ 2561
Opportunity Day for foreign Q3/2560
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Q3/2560
13 พฤศจิกายน 2560
Opportunity Day for foreign Q2/2560
18 สิงหาคม 2560
Analyst Meeting
06 กรกฎาคม 2560
Opportunity Day for foreign Q1/2560
01 มิถุนายน 2560
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Q1/2560
16 พฤษภาคม 2560
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
25 เมษายน 2560
Non-deal Roadshow in Hong Kong
10 เมษายน 2560
Analyst Meeting
24 มีนาคม 2560
Invest Asean 2017
21 มีนาคม 2560
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Q4/2559
28 กุมภาพันธ์ 2560
SET Thai Corporate Day 2560
16 มกราคม 2560
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Q3/2559
16 พฤศจิกายน 2559
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Q2/2559
17 สิงหาคม 2559

กลับขึ้นด้านบน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

+66 (0)2 080 7899 ต่อ 1131 หรือ 1135
© 2019 Malee Group PCL. All rights reserved.