เลือกปี:
11
พ.ย. 2564
ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2564
11
ส.ค. 2564
ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2564
13
พ.ค. 2564
ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2564
22
เม.ย. 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ณ ห้อง Cafeteria ชั้น 1 สำนักงานใหญ่
22
ก.พ. 2564
ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 4/2563
10
พ.ย. 2563
ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2563
11
ส.ค. 2563
ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2563
12
พ.ค. 2563
ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2563
20
เม.ย. 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
25
ก.พ. 2563
ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 4/2562
12
พ.ย. 2562
ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2562
13
ส.ค. 2562
ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2562

กลับขึ้นด้านบน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

+66 (0)2 080 7899 ต่อ 1131 หรือ 1135
© 2019 Malee Group PCL. All rights reserved.