เลือกปี:
10
พ.ย. 2563
ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2563
11
ส.ค. 2563
ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2563
12
พ.ค. 2563
ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2563
20
เม.ย. 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
25
ก.พ. 2563
ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 4/2562
12
พ.ย. 2562
ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3/2562
13
ส.ค. 2562
ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2/2562
14
พ.ค. 2562
ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1/2562
11
เม.ย. 2562
เวลา 10.00 - 12.00 น.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ณ ห้อง Cafeteria ชั้น 1 สำนักงานใหญ่

14
มี.ค. 2562
เวลา 16.30-17.45 น.
วันพบปะผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2561

ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคาร บี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12
มี.ค. 2562
The CGS-CIMB Thailand Corporate Day 2019

Anantara Siam Bangkok

26
ก.พ. 2562
ประกาศงบการเงิน ไตรมาส 4/2561

กลับขึ้นด้านบน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

+66 (0)2 080 7899 ต่อ 1131 หรือ 1135
© 2019 Malee Group PCL. All rights reserved.