ชื่อย่อหุ้น | MALEE
สกุลเงิน: THB

7.05 - (-%)

ปรับปรุงเมื่อ: 03 มีนาคม 2564 11:54
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
162,600
ราคาเปิด
7.05
วันก่อนหน้า
7.05
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7.10 / 3,300
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7.05 / 40,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
7.00 - 7.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.22 - 9.45

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ดูเพิ่มเติม +
  • ยอดขายสุทธิ
  • กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
  • EBITDA
  • สินทรัพย์รวม
ยอดขายสุทธิ (ล้านบาท)
ยอดขายสุทธิ
(ล้านบาท)

2563

3,870 ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
(ล้านบาท)

2563

(201) ล้านบาท

EBITDA (ล้านบาท)
EBITDA
(ล้านบาท)

2563

82 ล้านบาท

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)

2563

4,003 ล้านบาท

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม +

งบการเงิน
ประจำไตรมาสที่ 4/2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำไตรมาสที่ 4/2563

รายงานประจำปี
2562

แบบฟอร์ม 56-1
2562

เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

ดูเพิ่มเติม +
ผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2563
16 ธันวาคม 2563
ผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2563
20 สิงหาคม 2563

กลับขึ้นด้านบน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

+66 (0)2 080 7899 ต่อ 1131 หรือ 1135
© 2019 Malee Group PCL. All rights reserved.