ชื่อย่อหุ้น | MALEE
สกุลเงิน: THB

7.00 -0.05 (-0.71%)

ปรับปรุงเมื่อ: 23 กรกฎาคม 2564 15:07
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
56,300
ราคาเปิด
7.00
วันก่อนหน้า
7.05
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7.05 / 34,900
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6.95 / 50,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
6.95 - 7.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
5.45 - 9.40

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ดูเพิ่มเติม +
  • ยอดขายสุทธิ
  • กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
  • EBITDA
  • สินทรัพย์รวม
ยอดขายสุทธิ (ล้านบาท)
ยอดขายสุทธิ
(ล้านบาท)

Q1/2564

803 ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
(ล้านบาท)

Q1/2564

(43) ล้านบาท

EBITDA (ล้านบาท)
EBITDA
(ล้านบาท)

Q1/2564

9 ล้านบาท

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)

Q1/2564

3,937 ล้านบาท

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม +

งบการเงิน
ประจำไตรมาสที่ 1/2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำไตรมาสที่ 1/2564

รายงานประจำปี
2563

แบบฟอร์ม 56-1
2563

เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

ดูเพิ่มเติม +
ผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2564
17 พฤษภาคม 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
22 เมษายน 2564

กลับขึ้นด้านบน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

+66 (0)2 080 7899 ต่อ 1131 หรือ 1135
© 2019 Malee Group PCL. All rights reserved.