บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จับมือร่วมทุนกับ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) รับเมกะเทรนด์การใส่ใจเรื่องสุขภาพ (Health and Wellness)

22 สิงหาคม 2559

พัฒนาธุรกิจใหม่ทางด้านผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติ ทั้งสำหรับตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MALEE ผู้นำธุรกิจน้ำผลไม้และเครื่องดื่มของประเทศไทย และ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MEGA ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสินค้าอุปโภคบริโภค (Fast Moving Consumer Goods หรือ FMCG) ชั้นนำระดับสากล เปิดตัวบริษัทร่วมทุน บริษัท เมก้า มาลี จำกัด หรือ Mega Malee เพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ทางด้านผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยมีมูลค่าการลงทุนเบื้องต้น 10 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนของ MEGA ร้อยละ 51 และของ MALEE ร้อยละ 49 ซึ่งภายในระยะเวลา 2-3 ปีข้างหน้า อาจมีการเพิ่มจำนวนเงินลงทุนใน Mega Malee ตามการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจของ Mega Malee จะครอบคลุมตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติและผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมถึงการทำกิจกรรมการตลาดและการจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยในระยะแรก Mega Malee จะมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์พร้อมดื่ม (Ready-to-Drink)

นายวิเวก ดาวัน (Mr. Vivek Dhawan) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ Chief Coach บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า 'MEGA มีเป้าหมายที่จะขยายตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจมากขึ้น เพื่อผู้บริโภคสามารถบำรุงสุขภาพและป้องกันโรคแทนการรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นการจัดการที่ปลายเหตุและมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า และ MALEE มีวิสัยทัศน์ที่จะขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจจากบริษัทที่ทำเพียงผลไม้และเครื่องดื่ม เป็นบริษัทที่จะหันมาดูแลสุขภาพของผู้บริโภคอย่างเต็มตัว โดยภายใต้ความร่วมมือกันระหว่าง MEGA และ MALEE เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแนวใหม่ซึ่งได้รับการรับรองผลทางวิทยาศาสตร์มาแล้วว่าจะช่วยให้สุขภาพของผู้บริโภคดีขึ้นได้'

นายวิเวก ดาวัน กล่าวเสริมว่า 'MEGA มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ (Pharmaceutical) ในขณะที่ MALEE มีความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑ์พร้อมดื่ม (Ready-to-Drink) ประกอบกับความแข็งแกร่งของช่องทางการจัดจำหน่ายของทั้ง MALEE และ MEGA ที่แตกต่างกัน การร่วมทุนครั้งนี้ จึงถือเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับทั้งสองบริษัทมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำ ยกระดับและสร้างมาตรฐานใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพให้มีมาตรฐานการผลิตเช่นเดียวกับการผลิตยาตามกลยุทธ์ของ MEGA'

นายฉัตรชัย บุญรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า 'พฤติกรรมกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบันที่เน้นเลือกสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการใส่ใจเรื่องสุขภาพ (Health and Wellness) คือหนึ่งในเมกะเทรนด์ (Mega Trend) ของโลกและของประเทศไทยเช่นกัน ส่งผลให้ตลาดสินค้าในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพยังคงมีแนวโน้มเติบโตแบบก้าวกระโดด'

นายฉัตรชัย บุญรัตน์ กล่าวต่อว่า 'MALEE และ MEGA มองเห็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ผู้บริโภคจะได้รับคุณประโยชน์ต่อร่างกายโดยตรง ซึ่งคุณประโยชน์ดังกล่าวจะได้รับการรับรองผลทางวิทยาศาสตร์และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของ Mega Malee จะไม่ใช่ยา แต่เป็นเครื่องดื่มจริงๆ (Ready-to-Drink) ผู้บริโภคจะรู้สึกเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายกว่า และเรื่องดูแลสุขภาพจะกลายเป็นเรื่องง่ายของผู้บริโภคทุกคน ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ และถือเป็นการร่วมมือกันปฏิวัติวงการผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดย MALEE และ MEGA มีความมั่นใจว่าแนวคิดดังกล่าวจะได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคที่มีความใส่ใจต่อสุขภาพ และกลายเป็นอนาคตที่มั่นคงของทั้งสองบริษัทต่อไป รวมถึงจะช่วยเติมเต็มกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ MALEE ให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อสุขภาพ และเสริมภาพลักษณ์ของ MALEE ที่จะมุ่งสู่ความเป็นผู้นำทางด้านสุขภาพตามกลยุทธ์ของ MALEE'

MEGA เป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตยาในกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนาภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We CareTM และ MaxxcareTM และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับสากล เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.megawecare.com

MALEE ดำเนินธุรกิจทั้งแบบ Own Brand Manufacturing คือ การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม น้ำผลไม้และผลไม้กระป๋องภายใต้แบรนด์ MALEE รวมถึงนมโคสดแท้ 100% ภายใต้แบรนด์ ฟาร์มโชคชัย นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรับจ้างผลิต (Contract Manufacturing) ให้กับบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.malee.co.th หรือ Facebook MaleeSociety


กลับขึ้นด้านบน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

+66 (0)2 080 7899 ต่อ 1131 หรือ 1135
© 2019 Malee Group PCL. All rights reserved.