มาลีกรุ๊ป รับปีนี้ผลประกอบการยังคงถูกกดดัน ปรับแผนธุรกิจ พลิกฟื้นปีหน้า

15 พฤศจิกายน 2561

กรุงเทพฯ – 15 พฤศจิกายน 2561 – บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MALEE เผยผลประกอบการไตรมาส 3/2561 มียอดขาย 1,205 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 124 ล้านบาท

นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MALEE เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2561 ว่า “ในไตรมาส 3/2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มียอดขาย 1,205 ล้านบาท ลดลง 20% YoY และมีผลขาดทุนสุทธิ 124 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของยอดขาย ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ลดลง รวมถึงการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาจากโครงการลงทุนที่ผ่านมาของบริษัทฯ การเพิ่มขึ้นของภาษีสรรพสามิตและภาษีน้ำตาล ตามพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ค่าชดเชยส่วนลดการขายสำหรับผลิตภัณฑ์ตราสินค้าของบริษัท การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายจากการออกสินค้าใหม่หลายรายการ การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา การเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีและค่าที่ปรึกษาจากการจัดตั้งธุรกิจใหม่ และการเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางการเงินจากการกู้ยืมเพื่อการลงทุนในเครื่องจักร บริษัทย่อย และธุรกิจการร่วมค้า”

นางสาวรุ่งฉัตร กล่าวต่อว่า “ในไตรมาส 3/2561 ที่ผ่านมา ยอดขายของบริษัทฯ ลดลง 20% YoY โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของยอดขายธุรกิจ CMG ต่างประเทศ เนื่องจากลูกค้าที่หมดสัญญาการจำหน่ายให้กับผู้ค้าปลีกบางราย การลดลงของยอดขายธุรกิจ CMG ในประเทศ เนื่องจากต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้นจากพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ในขณะที่ฐานยอดขายในปีก่อนค่อนข้างสูง รวมถึงยอดขายของธุรกิจ Brand ในประเทศ ซึ่งปรับตัวลดลงตามภาวะการหดตัวของตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มภายในประเทศ และมีฐานยอดขายสูงในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ใหม่ ซึ่งได้มีการลด Stock สินค้าหน้าร้านค้าในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ Brand ต่างประเทศ ยังคงเติบโตจากการรับรู้รายได้จาก Long Quan Safe Food JSC (LQSF) บริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม”

นางสาวรุ่งฉัตร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า “สืบเนื่องในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 ที่ผ่านมา รายได้จากธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ชะลอตัวลงเร็วและมากกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก รวมถึงยอดขายจากธุรกิจใหม่และกลุ่มสินค้าใหม่ๆ มีความล่าช้ากว่าที่บริษัทฯ วางแผนไว้ ในขณะที่ต้นทุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากหลายปัจจัย ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่า ผลประกอบการจะยังคงถูกกดดันในช่วงที่เหลือของปี โดยจะยังมีผลประกอบการขาดทุนในไตรมาส 4/2561 แต่ผลขาดทุนจะลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2561”

นางสาวรุ่งฉัตร กล่าวเสริมว่า “อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ประเมินว่าผลประกอบการจะเริ่มฟื้นตัวในปี 2562 โดยมีเป้าหมายการเติบโตของยอดขายประมาณ 5-10% ทั้งนี้ นอกเหนือจากการเพิ่มยอดขายด้วยการทยอยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับ Product Portfolio ให้เหมาะสมกับสภาวะการขาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การเปลี่ยน Business Model การขายของบริษัทฯ และการเซ็นสัญญากับลูกค้ารับจ้างผลิตรายใหม่ๆ แล้ว แผนธุรกิจของบริษัทฯ ในปีหน้าจะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มปริมาณการผลิต การใช้มาตรการลดต้นทุนอย่างรัดกุม รวมถึงการบริหารจัดการสภาพคล่องของกระแสเงินสด”

“ในระยะยาว บริษัทฯ ยังมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนจากการดำเนินธุรกิจตามทิศทางและกลยุทธ์ที่วางเอาไว้อย่างเป็นขั้นตอน รวมถึงการลงทุนในโครงการที่จำเป็นสำหรับการสร้างยอดขายไว้แล้วอย่างครบถ้วน” นางสาวรุ่งฉัตร กล่าวสรุป


กลับขึ้นด้านบน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

+66 (0)2 080 7899 ต่อ 1131 หรือ 1135
© 2019 Malee Group PCL. All rights reserved.