ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น ณ. 31 ธันวาคม 2563

โครงสร้างของบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียน 0107535000079
ที่อยู่ 401/1 หมู่8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ +662 080 7899
โทรสาร +662 080 7800
เวปไซต์ http://www.malee.co.th
ที่ตั้งโรงงานผลิต 26/1 หมู่ที่ 5 ถนนทางเข้าอำเภอสามพราน อำเภอสามพราน ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
ธุรกิจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย 276,000,000 หุ้น เป็นหุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ผู้ประสานงาน ณหฤทัย เชื้อฉลาด โทร. 66(2) 080 7899 ต่อ 1136
อีเมล์: naharuthai_chu@malee.co.th

บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

เลขทะเบียน 0105535109621
ที่อยู่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ +662 080 7899
โทรสาร +662 080 7800
เวปไซต์ http://www.malee.co.th
ธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย
จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ จำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ถือ 9,998,800 (ร้อยละ 99.99)

บริษัท มาลี แคปปิตอล จำกัด

เลขทะเบียน 0135551007374
ที่อยู่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ +662 080 7899
โทรสาร +662 080 7800
เวปไซต์ http://www.malee.co.th
ธุรกิจ ธุรกิจการลงทุนและให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทในเครือ
จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้นแบ่งเป็น
หุ้นสามัญ 4,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 46,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 7.50 บาท
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ ถือหุ้น 49,999,994 หุ้น (99.99%)

บริษัท มาลี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขทะเบียน 0135556014948
ที่อยู่ เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ +662 080 7899
โทรสาร +662 080 7800
ธุรกิจ ดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย หุ้นสามัญ 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ ถือหุ้น 399,998 หุ้น (99.99%)

Monde Malee Beverage Corporation

เลขทะเบียน 0520960154
ที่อยู่ No.9 Sheriden st., mandaluyong city 550, Metro, Manila Philippines
โทรศัพท์ +663 754 2100
โทรสาร +663 810 9207
ธุรกิจ ประกอบธุรกิจเครื่องดื่มในประเทศฟิลิปปินส์
จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย หุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 200 เปโซ
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ ถือหุ้น 734,998 หุ้น (49%)

บริษัท มาลี แอพพลายด์ ไซเอ็นซ์ จำกัด

เลขทะเบียน 0135560000948
ที่อยู่ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 เลขที่ 142 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ชั้นที่ 8 ห้องเลขที่ INC2C 801-807 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ +662 117 8381-4
ธุรกิจ บริการทางด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ
จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ ถือหุ้น 99,997 หุ้น (99.99%)

บริษัท พีที คีโน่ มาลี เทรดดิ้ง จำกัด

เลขทะเบียน 812009742565
ที่อยู่ Kino Tower 22nd Floor, Jl. Jalur Sutera Boulevard No. 01 Alam Sutera, Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang, Banten Province, Indonesia
โทรศัพท์ +621 8082 1100
โทรสาร +621 8082 1123
ธุรกิจ ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายสินค้ามาลี และผลิตภัณฑ์ใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย
จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย หุ้นสามัญ 1,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10,000,000 IDR
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ เป็นบริษัทย่อยของบริษัท พีที คีโน่ มาลี อินโดนีเซีย จำกัด

Long Quan Safe Food JSC

เลขทะเบียน 0314776308
ที่อยู่ A100 Le Thi Rieng, Thoi An Ward,Distric 12,Ho Chi Minh City, Viet Nam
โทรศัพท์ (083) 765 2979
ธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายในประเทศเวียดนามและส่งออกเครื่องดื่มในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่
จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย หุ้นสามัญ 2,818,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10,000 VND
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ ถือหุ้น 1,831,700 หุ้น (65%)

Tan Quang Minh Manufacture and Trading Co.,Ltd.

เลขทะเบียน 0302395763
ที่อยู่ Lot C21/I, Street 2F, Vinh Loc Industrial Park, Vinh Loc A Commune, Binh Chanh Dist., Ho Chi Minh City, Viet Nam
โทรศัพท์ (848) 765 2567
โทรสาร (848) 765 2979
เวปไซต์ www.bidrico.com.vn
ธุรกิจ ผู้ผลิตเครื่องดื่มในประเทศเวียดนาม
จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย หุ้นสามัญ 2,818,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10,000 VND
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ เป็นบริษัทย่อยของ Long Quan Safe Food JSC

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : +662 009 9000
โทรสาร : +662 009 9991

ผู้สอบบัญชี

นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885

สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
(ตรวจตั้งแต่ปี 2554 – 2562 จำนวน 9 ปี)
491/27 สีลมพลาซ่า ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : +662 234 1676

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท สำนักงานกฎหมายบรรจงแอนด์วิทยา จำกัด
เลขที่ 33/35, 33/39-40 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: +66(2)-236-2334 หรือ +66(2)-233-1666 ต่อ 3910-1
โทรสาร: +66(2)-236-3916
อีเมล์: bcvidhya@bcvidhya.com

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์: +66(2)-080-7899 ต่อ 1131 และ 1135
อีเมล์: ir@malee.co.th


กลับขึ้นด้านบน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

+66 (0)2 080 7899 ต่อ 1131 หรือ 1135
© 2019 Malee Group PCL. All rights reserved.