ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564

ลำดับที่ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 75,100,000 27.210
2. นางกมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ 48,500,000 17.572
3. นายทรงพล เตชะกรินทร์ 13,003,600 4.711
4. นางจินตนา บุญรัตน์ 9,128,566 3.307
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,173,719 2.961
6. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 7,790,000 2.822
7. นายวัฒน์ จิราธิวัฒน์ 7,408,566 2.684
8. นายพิชัย จิราธิวัฒน์ 6,608,567 2.394
9. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ 6,418,567 2.326
10. น.ส. ทักษพร บุญลับ 3,018,600 1.094

กลับขึ้นด้านบน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

+66 (0)2 080 7899 ต่อ 1131 หรือ 1135
© 2019 Malee Group PCL. All rights reserved.